Thursday, April 15, 2010

Sayaka Kajita Ganz

Me gustan las esculturas que esta Japonesa hace con basura...
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
I like the sculptures this Japanese makes out of trash...
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

No comments:

Post a Comment